Bevordering Vliegveiligheid bij Angel Air

Vliegschool Angel Air

Voor de uitvoering van het hiernaast staand beleid is er een Safety Management Systeem document gemaakt. Daarin staan naast de doelen (hoofdstuk 1) en rollen en verantwoordelijkheden (hoofdstuk 2) ook een overzicht van de beschikbare documentatie en waar die te vinden is (hoofdstuk 3), zie hiernaast voor de links naar de betreffende documenten:

In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe meldingen die betrekking hebben op de veiligheid worden behandeld in een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Doel daarvan is niet om een schuldige te zoeken, maar de oorzaak te achterhalen en maatregelen te nemen die de kans op herhaling voorkomt.

Als er externe meldingen of informatie in behandeling zijn volgens de PDCA cyclus is de status daarvan te vinden in:

 • Overzicht externe meldingen [nu niets actief].

Als er interne meldingen in behandeling zijn volgens de PDCA cyclus is de status daarvan te vinden in:

 • Overzicht interne meldingen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Mogelijk gevaarlijke situaties, daarbij is er nog niets gebeurd
 • Daadwerkelijke incidenten

Een ander onderdeel voor het managen van risico's met de PDCA cyclus is het:

 • Safety Risk Assessment sheet.

De belangrijkste resultaten daarvan worden gepubliceerd als:

 • Critical Safety Information: [nu niets actief]
 • Eventuele Safety Bulletins: Indien van toepassing

Ook staat in hoofdstuk 4 beschreven hoe meldingen die de veiligheid betreffen moeten worden gedaan. Ten slotte staat er beschreven hoe om te gaan met wijzigingen in de DTO (hoofdstuk 5, change management) en hoe de veiligheid en het gebruik van het document wordt gegarandeerd (hoofdstuk 6). Als laatste is er een Emergency Response Plan voor het geval er iets ernstigs gebeurt.

Een belangrijke basis voor dit proces is dat veiligheidszaken worden gemeld, in ieder geval bij Angel Air en in sommige gevallen tevens bij de overheid (zie andere menu items hierboven).

Meldingen

Zoals gezegd is het belangrijk voor het veiligheids management proces dat veiligheidszaken worden gemeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Mogelijk gevaarlijke situaties, die moeten worden gemeld met een 'Gevaren Registratie Formulier'
 • Daadwerkelijke incidenten, die moeten worden gemeld met een 'Voorval Registratie formulier'

Beide documenten kunnen worden gedownload (zie hiernaast) en met de hand of elektronisch worden ingevuld. Vervolgens moeten ze dan in de rode brievenbus in de Angel Air hangaar gedaan worden.

Verklaring Angel Air

Safety is a prime consideration at all times within the DTO-045 Sichting St. Angel Air. As the representative of the DTO it is our responsibility to ensure the safety of all our operations and services.

We will ensure that adequate resources and training are provided to manage safety effectively. We encourage all our staff, instructors, students and stakeholders to report safety events or potential hazards however insignificant they may consider them at the time.

We have an open reporting culture that encourages free and frank reporting through a just culture. We strive to achieve:

 • An accident free environment
 • An effective safety management system and continuous improvement
 • Full compliance with the statutory national and international regulations that apply to us.

These objectives are for the benefit of the DTO, its staff, instructors, students and stakeholders. To this end we have a shared responsibility to achieve these aims.

Remember: Safety is everyone's responsibility!


Safety Documents

Hieronder vindt u de diverse documenten die Angel Air hanteert om de vliegveiligheid te waarborgen. Klik op de plaatjes om de documenten te openen.


safety management system
Hazard List
Voorval Incident Formulier
Voorval Hazard Formulier